U111B Telefunken

Online Anfrage

U111B Telefunken
Quantità
1176
Produttore
Telefunken
Codice data
4A 127
Descrizione
in stock, DIP14 package, in original box and tubes, copy of label on box on request
U111B Telefunken
Quantità
308
Produttore
Telefunken
Codice data
4A 049
Descrizione
in stock, DIP14 package
U111B Telefunken
Quantità
141
Produttore
Telefunken
Codice data
45A536
Descrizione
in stock, DIP14 package
U111B Telefunken
Quantità
125
Produttore
Telefunken
Codice data
622
Descrizione
in stock, DIP14 package
U111B Telefunken
Quantità
25
Produttore
Telefunken
Codice data
626
Descrizione
in stock, DIP14 package
U111B Telefunken
Quantità
25
Produttore
Telefunken
Codice data
622
Descrizione
in stock, DIP14 package
U111B Telefunken
Quantità
1
Produttore
Telefunken
Codice data
622
Descrizione
in stock, DIP14 package

Other Manufacturers for U111B

TFK

La vostra hotline per un’offerta:: Tel. 0721 15108-0

Weitere Bauteile

Designazione Produttore Codice data Descrizione
TVPO2066-EMOS-2 ITT
TW7N6FZ AEG
TXD10H60H SIE
TXC03A20 MBR
TXD10L80 MBR
U118B TFK
U123P MBR
U1620GC ZMD
U209B TFK
U209B TFK SMD