U6083B Telefunken

Online Anfrage

U6083B Telefunken
Quantità
2800
Produttore
Telefunken
Codice data
Descrizione
in stock, DIP8 package
U6083B Telefunken
Quantità
800
Produttore
Telefunken
Codice data
Descrizione
in stock, DIP8 package
U6083B Telefunken
Quantità
68
Produttore
Telefunken
Codice data
1B132
Descrizione
in stock, DIP8 package

La vostra hotline per un’offerta:: Tel. 0721 15108-0

Weitere Bauteile

Designazione Produttore Codice data Descrizione
U6060B TFK DIL
U6060B TFK DIL
U6070B TFK 823 in stock, DIP8 package
U6083B Telefunken 1B132 in stock, DIP8 package
U6083B Telefunken in stock, DIP8 package
U6085 TFK DIL
U6092B-A TFK DIL
U6092B-A TFK DIL
U6093B TFK DIL
U6093B-A TFK SMD